Strona Główna · Linki · Kontakt · Galeria · Mapa serwisu · Mapa dojazdu 02.12.2020 17:04:45
Nasza szkoła
 O szkole
 Nasz patron
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Psycholog
 Pedagog
 Biblioteka
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 Regulamin Porządkowy
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Regulamin dyskotek
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Egzamin gimnazjalny
 Wyniki egzaminu
 gimnazjalnego
 2018/2019

 Archiwum
Ogłoszenia
 Podręczniki 2016/2017
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rokład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (03.06 — 14.06)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
Rada Rodziców
 Rada Rodziców
 Wpłaty na RR
 Protokoły zebrań RR
 Konta bankowe
Programy unijne i rządowe


Logo EFS
Regulamin kompleksu sportowego
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO


Kompleks sportowy otwarty jest codziennie do godz. 21.30
W dni powszednie dla uczniów Zespołu Szkół w godz. 8.00 – 16.30
wstęp wolny od godz. 16.30 do godz. 21.30
 1. Kompleks sportowy jest własnością Zespołu Szkół w Michałowicach.
 2. Kompleks przeznaczony jest do realizacji zajęć programowych uczniów szkoły oraz zajęć pozalekcyjnych. W godzinach wolnych udostępniany jest młodzieży szkolnej, pozaszkolnej i osobom prywatnym.
 3. Grupy zorganizowane mogą korzystać z kompleksu po wcześniejszej rezerwacji u administratora i uzgodnieniu warunków z dyrektorem Zespołu Szkół.
 4. Korzystający z kompleksu winni posiadać odpowiedni strój sportowy: koszulki, spodenki, dresy i obuwie sportowe. Zabrania się używania kolców i korków.
 5. Podczas korzystania z boisk obowiązują ogólnie przyjęte zasady rywalizacji sportowej.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjeżdżania na teren obiektu: rowerami, motorowerami, motocyklami, hulajnogami, na deskorolkach, rolkach itp.
 7. Zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt.
 8. Zakaz śmiecenia.
 9. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających oraz ich spożywania na terenie obiektu.
 10. Zabrania się palenia papierosów.
 11. Korzystający z obiektu ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
 12. Za rzeczy pozostawione na terenie kompleksu zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności (nie prowadzi się szatni ani depozytu).
 13. Za uszkodzenia telefonów komórkowych, walkmanów itp. wnoszonych na teren kompleksu zarządzający nie odpowiada.
 14. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać administratorowi.
 15. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie obciążona materialnie.
 16. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce należy poinformować zarządzającego - tel. 22 723 86 21 lub Policję 997.
 17. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo maksymalnie 50 osób.
 18. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
 19. Dzieci i młodzież szkolną obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy w rękawiczkach i czapkach.
 20. Na płycie lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność podczas przebywania na nim.
 21. W czasie przebywania na tafli lodowiska zabrania się:
  • chodzenia w butach,
  • wnoszenia na taflę jakichkolwiek napoi i jedzenia oraz spożywania ich podczas jazdy,
  • urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy z dziećmi na rękach itp.,
  • wykonywania skoków,
  • gwałtownego hamowania,
  • siadania na bandach lodowiska,
  • gry w hokeja.
 22. Obowiązuje zakaz chodzenia w łyżwach po terenie kompleksu.
 23. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z obiektu poza wyznaczonymi przez administratora godzinami.
 24. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 25. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu kompleksu sportowego.
Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowicach
BIP
Projekt edukacyjny
 Regulamin realizowania
 projektów

 Podstawa prawna
 Deklaracja o
 przystąpieniu

Dla uczniów
 Zajęcia pozalekcyjne
 Zajęcia szachowe
 Plan zajęć Klubu
 Sportowego ZDROWIE

 Stypendia motywacyjne
 Dzwonki
 Samorząd szkolny
 Wyjazdowe koło
 fizyczne

 Wymiana zagraniczna
 Bezpłatne podręczniki
Szkoła Promująca Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SPZ
 Publiczna prezentacja działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic -
 prezentacja

 Działania szkoły
 Wyniki autoewaluacji
 Szkoła Podstawowa -
 prezentacjaCheerleaderki
Witryna
 Archiwum
Certyfikaty
Copyright © 2007-2015  e-mail:gimnazjum@gimmichalowice.pl