Strona Główna · Linki · Kontakt · Galeria · Mapa serwisu · Mapa dojazdu 25.05.2018 06:46:22
Nasza szkoła
 O szkole
 Nasz patron
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Psycholog
 Pedagog
 Biblioteka
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 PSO - WF
 Procedury
 Regulamin Porządkowy
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Regulamin dyskotek
 Regulamin boiska
Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Egzamin gimnazjalny
 Wyniki egzaminu
 gimnazjalnego
 2016/2017

 Archiwum
Ogłoszenia
 Podręczniki 2016/2017
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rokład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (21.05 — 25.05)
 Regulamin i oferta
 cenowa

Rada Rodziców
 Rada Rodziców
 Wpłaty na RR
 Protokoły zebrań RR
 Konta bankowe
Szkoła Promująca Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 Prezentacja działań
 Jesteśmy SPZ
 Sprawozdanie roczne z
 działań 2015/16

 Plan Pracy SPZ 2016/17
 Sprawozdanie z działań
 I półrocze 2016/17

 Sprawozdanie z działań
 II półrocze 2016/17Programy unijne i rządowe


Logo EFS
Dyskoteki
REGULAMIN DYSKOTEK


 1. Dyskoteka odbywa się w terminie określonym grafikiem dyskotek, w godzinach od 17 do 21.
 2. Do obowiązków klasy odpowiedzialnej za dyskotekę należy:
  • przygotowanie sali zabawy,
  • zapewnienie sprzętu grającego i nagłośnienia,
  • zapewnienie porządku w trakcie zabawy,
  • posprzątanie po dyskotece,
  • zebranie pieniędzy i przekazanie ich opiekunowi samorządu,
  • zapewnienie obecności 3 rodziców,
  • rozwieszenie plakatów informacyjnych z tygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Na dyskotekę nie są wpuszczane osoby, które nie są uczniami lub absolwentami naszego gimnazjum.
 4. Wszelkie kłopoty w trakcie dyskoteki zgałaszamy nauczycielowi czuwającemu nad zabawą.
 5. Kłopoty organizacyjne można zgłaszać przewodniczącemu lub opiekunowi samorządu.


BIP
Projekt edukacyjny
 Regulamin realizowania
 projektów

 Podstawa prawna
 Deklaracja o
 przystąpieniu

Dla uczniów
 Zajęcia pozalekcyjne
 Zajęcia szachowe
 Plan zajęć Klubu
 Sportowego ZDROWIE

 Stypendia motywacyjne
 Dzwonki
 Samorząd szkolny
 Wyjazdowe koło
 fizyczne

 Wymiana zagraniczna
 Bezpłatne podręczniki
Cheerleaderki
Witryna
 Rok szkolny 2013/2014
 Archiwum
Certyfikaty
Copyright © 2007-2015  e-mail:gimnazjum@gimmichalowice.pl