Strona Główna · Linki · Kontakt · Galeria · Mapa serwisu · Mapa dojazdu 05.12.2020 16:42:21
Nasza szkoła
 O szkole
 Nasz patron
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Psycholog
 Pedagog
 Biblioteka
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 Regulamin Porządkowy
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Regulamin dyskotek
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Egzamin gimnazjalny
 Wyniki egzaminu
 gimnazjalnego
 2018/2019

 Archiwum
Ogłoszenia
 Podręczniki 2016/2017
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rokład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (03.06 — 14.06)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
Rada Rodziców
 Rada Rodziców
 Wpłaty na RR
 Protokoły zebrań RR
 Konta bankowe
Programy unijne i rządowe


Logo EFS
Dyskoteki
REGULAMIN DYSKOTEK


 1. Dyskoteka odbywa się w terminie określonym grafikiem dyskotek, w godzinach od 17 do 21.
 2. Do obowiązków klasy odpowiedzialnej za dyskotekę należy:
  • przygotowanie sali zabawy,
  • zapewnienie sprzętu grającego i nagłośnienia,
  • zapewnienie porządku w trakcie zabawy,
  • posprzątanie po dyskotece,
  • zebranie pieniędzy i przekazanie ich opiekunowi samorządu,
  • zapewnienie obecności 3 rodziców,
  • rozwieszenie plakatów informacyjnych z tygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Na dyskotekę nie są wpuszczane osoby, które nie są uczniami lub absolwentami naszego gimnazjum.
 4. Wszelkie kłopoty w trakcie dyskoteki zgałaszamy nauczycielowi czuwającemu nad zabawą.
 5. Kłopoty organizacyjne można zgłaszać przewodniczącemu lub opiekunowi samorządu.


BIP
Projekt edukacyjny
 Regulamin realizowania
 projektów

 Podstawa prawna
 Deklaracja o
 przystąpieniu

Dla uczniów
 Zajęcia pozalekcyjne
 Zajęcia szachowe
 Plan zajęć Klubu
 Sportowego ZDROWIE

 Stypendia motywacyjne
 Dzwonki
 Samorząd szkolny
 Wyjazdowe koło
 fizyczne

 Wymiana zagraniczna
 Bezpłatne podręczniki
Szkoła Promująca Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SPZ
 Publiczna prezentacja działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic -
 prezentacja

 Działania szkoły
 Wyniki autoewaluacji
 Szkoła Podstawowa -
 prezentacjaCheerleaderki
Witryna
 Archiwum
Certyfikaty
Copyright © 2007-2015  e-mail:gimnazjum@gimmichalowice.pl